SERVEIS

Disposem dels serveis següents:

Voluntariat
votuntariado

S’ha iniciat, des de finals d’estiu de 2005, un servei de VOLUNTARIAT amb la finalitat d’ajudar i col·laborar amb la tasca diària dels recursos. En aquest sentit, disposem de persones que dediquen part del seu temps de lleure a col·laborar i ajudar en feines específiques i puntuals d’aplicació directa als nois i noies ingressats als recursos.

Espai "Calor i Cafè"

Definim aquest servei com a pares que ajuden pares.

La intenció d’aquest servei és que diàriament, de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda, al local d’AMALGAMA-7, hi hagi pares que puguin atendre i intercanviar les seves experiències amb altres pares els fills dels quals iniciïn tractament i ajudar-los en els seus dubtes i preocupacions, valent-nos de la pròpia experiència viscuda.

espacio calor y café
Borsa de treball
bolsa de trabajo

La finalitat d’aquest servei és doble: d’una banda, la de coordinar i informar d’ofertes de lloc de treball per a nois i noies en fase de reinserció, i de l’altra, la d’oferir beques per a activitats de suport a la pròpia Fundació. Es tracta, principalment, d’explorar recursos laborals existents dels propis associats a la Fundació, així com també d’explorar altres recursos externs, fent un treball de mediació entre les famílies i les empreses.

Pensem que cal també realitzar un seguiment tant per garantir que els nois i noies que reben aquest ajut tinguin un seguiment psicoterapèutic, com també de garantir que les famílies i empreses que ofereixen aquest servei puguin rebre assessorament continuat.

Famílies d'acollida

Aquest servei el definim com un servei temporal d’acollida de nois i noies ingressats que puguin ser acollits per una família (que no sigui la pròpia), inicialment en caps de setmana i festius.

El treball a realitzar també l’hem desdoblat tant en explorar les possibilitats d’habilitar FAMÍLIES D’ACOLLIDA entre els propis associats de la Fundació, com d’explorar altres famílies externes.

La funció principal és la de fer de mediació tècnica entre famílies, així com fer-ne un seguiment per tal d’avaluar els resultats de l’acolliment dels nois i noies acollits i de garantir formació i supervisió específica a les famílies acollidores.

familias de acogida
Programa Llum i Color

Aquest és un servei per les famílies i als fills/filles residents, a partir del moment en que aquests últims ja puguin disposar de temps convivencial familiar durant els caps de setmana. 

Hem elaborat distints catàlegs de serveis amb una diversitat d’activitats, totes molt atractives (culturals, esportives, educatives, d’oci, etc), per tal de facilitar temps de qualitat entre mares, pares, fills i filles, que contribueixi a potenciar el retrobament familiar i per tant, a la millora de l’evolució terapèutica.