LA FUNDACIÓ

Qui som

Som una entitat de solidaritat humana, sense ànim de lucre, que té com a objectiu donar suport als nois i noies amb patologies duals i a les seves famílies i format per pares, familiars i amics.

fundació portal

Què és la Fundació Portal?

Una entitat de solidaritat humana sense ànim de lucre que té per objectius bàsics:

01

Impulsar i promoure actuacions dirigides a la prevenció i a l’assistència de famílies amb membres afectats per trastorns psicosocials o sotmesos a greus situacions de risc.

02

Impulsar i promoure el tractament de persones joves amb problemes de consum de drogues, amb especial atenció a les patologies duals.

03

Promoure espais residencials per al tractament de persones afectades per patologia dual, en els quals es portin a terme tractaments socioterapèutics i seguiments psicoterapèutics.

04

Donar suport a les famílies i persones descrites en els dos primers apartats mitjançant l’atorgament de beques d’assistència i residència en els àmbits d’actuació propis o concertats de la Fundació.

05

Col·laborar amb altres entitats la finalitat de les quals coincideixin amb les de la Fundació.