ACTIVITATS

Escola de pares

Des de fa uns anys la Fundació organitza conjuntament amb Amalgama-7 l’Escola de Pares de joves i adolescents: “Estratègies per millorar la comunicació entre pares i fills”. El curs està estructurat en 13 sessions setmanals de 3 hores cadascuna.

L’objectiu del curs és formar els pares sobre els problemes i els comportaments de risc més comuns dels joves i dels adolescents i definir estratègies educatives i relacionals que contribueixin a millorar la comunicació familiar. El temari del curs és el següent:

On comença i on acaba l’adolescència?

Quins són i com afrontar els conflictes dels fills joves i adolescents?

Es pot posar límits al mal comportament dels fills?

Què es pot fer si massa sovint el fill/a està irritable i poc comunicatiu amb la família?
I si està poc motivat a l’escola?
I si li costa fer amics i/o relacionar-se en general?

Què cal fer quan se sospita que el fill/a, conjuntament amb alguns dels seus amics, pot estar adoptant comportaments de risc?

Què cal fer si sovint veus al teu fill angoixat o trist sense saber per què?

La seva actitud respecte els aliments et preocupa?

El veus poc interessat i molt despistat pel seu futur?

És possible que el meu fill/a pugui arribar a prendre drogues?

Què he de fer si el meu fill/a pren drogues?

Puc evitar que el meu fill/a adopti comportaments sexuals de risc?

Sovint veig el meu fill/a només interessat per les coses que li agraden. Puc fer-hi alguna cosa?

Es fa cada cop més difícil conviure amb el teu fill/a?

El curs està dissenyat en forma de taller per tal de potenciar la participació dels pares assistents i, en conseqüència, facilitar-ne els aprenentatges, amb la voluntat no només de transmetre informació teòrica, sinó també, i molt especialment, de ser molt pràctic.

Per a més informació: portal@fundacioportal.org